Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Bent u er ook van overtuigd dat u als zelfstandige maar een mager wettelijk pensioen zal hebben op pensioenleeftijd? Hoe hard u ook gewerkt heeft tijdens uw carrière, deze overtuiging klopt helaas. Gelukkig kunt u een aanvullend pensioen opbouwen. De spaarformule die hiervoor het meest in aanmerking komt is het (sociaal) “Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen of VAPZ”.

Wie kan de polis afsluiten?

 • Zelfstandige in hoofdberoep (mits betaling van sociale bijdragen)
 • Zelfstandige in bijberoep (mist betaling van sociale bijdragen)
 • Meewerkende echtgenoot (onder bepaalde voorwaarden)

 

Hoe werkt een VAPZ?

 • U spaart nu voor later: Uw VAPZ is uw voornaamste aanvullende pensioen spaarformule. U stort geregeld bepaalde sommen om een mooi pensioenkapitaal op te bouwen. Daarnaast kan u aan een zeer voordelig tarief kiezen voor een optionele bescherming arbeidsongeschiktheid.
 • U spaart aan een interessante rentevoet: U kiest voor het extra rendement van onze fondsen of voor een gewaarborgde rentevoet. Bovenop deze gewaarborgde rentevoet, ontvangt u mogelijks jaarlijks een belastingvrije winstdeelname dat afhankelijk is van de economische conjunctuur.
 • U betaalt onmiddellijk minder belastingen en bespaart eveneens op uw sociale bijdragen: Uw premies zijn voor 100% aftrekbaar van uw hoogste inkomensschijf. Bovendien betaalt u hierdoor ook nog eens minder sociale bijdragen.
 • U geniet op pensioenleeftijd van een mooi kapitaal: Wanneer u stopt met werken, ontvangt u twee pensioenuitkeringen; Uw wettelijk pensioen van de overheid en uw VAPZ waarvoor uzelf zorgde.

 

Zeven voordelen van een VAPZ:

 1. Zorgeloos pensioen
  Een VAPZ is de meest voordelige aanvullende spaarformule voor een zelfstandige. U spaart aan een aantrekkelijke rentevoet en het levert u een mooi eindkapitaal op pensioenleeftijd.
 1. Fiscaal voordeel
  U recupereert tot meer dan 50% van uw premies!
  U kan reeds al uw premies voor 100% inbrengen als beroepskost volgens uw hoogste belasting inkomensschijf. Met andere woorden krijgt u op het einde van het jaar de helft van uw premie terugbetaald.
 1. Sociaal voordeel
  U recupereert tot meer dan 20% van uw premies!
  Uw sociale bijdragen worden berekend op uw inkomsten. Maar hiervan trekt u elk jaar uw VAPZ premie af als beroepskost en hierdoor gaan uw sociale bijdrage ook naar beneden. Voor starters kan dit eventueel nog een groter verschil uitmaken.
  U recupereert in totaliteit dus 60% of meer van uw gespaarde premie!
   
 2. U kiest zelf hoeveel u spaart
  Afhankelijk van uw inkomen, kiest u zelf uw VAPZ-premie:
  • Minimum jaarpremie: € 100
  • Maximum jaarpremie: 8.17% van uw netto belastbaar beroepsinkomen met een wettelijk geïndexeerd maximum van € 3.060,07. (aj.2016)
    
 3. Op uw eigen tempo
  U kiest zelf voor maandelijkse – driemaandelijkse – halfjaarlijkse of jaarlijkse stortingen en elk jaar herbekijken wij uw contract ter optimalisatie.
   
 4. Nuttig instrument voor vastgoed financieringen
  U probeert zo weinig mogelijk loon op te nemen uit uw vennootschap maar bij een hypothecair krediet stuit u op beperkingen. Dankzij uw VAPZ contract heeft u de mogelijkheid hieruit een voorschot op te nemen of dit contract in pand te geven voor het financieren van uw vastgoed project.
   
 5. Zeer fiscaal gunstig regime op het einde van de rit
  Op de eventuele winstdeelname wordt u sowieso al niet belast. Het gewaarborgd opgebouwd kapitaal wordt belast volgens het fiscaal gunstig regime van de fictieve rente. Afhankelijk van uw pensioenleeftijd voegt u gedurende enkele jaren een klein deel van uw pensioenkapitaal bij uw belastbaar inkomen zodat u een heel beperkte jaarlijkse belasting betaalt i.p.v. een éénmalige som.
   

Laat deze voordelen niet langer aan u voorbijgaan en contacteer ons voor een gepersonaliseerde analyse van uw mogelijkheden.