Uw Autoverzekering

Parkeer uw autoverzekering bij ons, u bent aan het juiste adres!

Van het moment dat u zich in het verkeer begeeft met een gemotoriseerd voertuig zoals een auto, moto, brom- of snorfiets, vrachtwagen, … dan bent u wettelijk verplicht om een autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten.

De contractuele bepalingen  omtrent de aansprakelijkheidsdekking zijn bij wet bepaald en bijgevolg overal dezelfde. Dit impliceert echter niet dat de bijkomende waarborgen en voordelen overal gelijkaardig zijn. Als specialist in verzekeringen leggen wij graag de nadruk op verschillende voordelen zoals een behoud van Bonus Malus graad bij ongeval in fout, gratis bijstand na ongeval, derde betaler systeem na ongeval,… Laat u met andere woorden niet leiden door een goedkopere premie maar sta ons toe om in een gesprek de bijkomende voordelen van onze producten en onze eigen schadedienst aan te tonen.
 

De verschillende waarborgen:

1.    Verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheid (dekking BA) 
Deze waarborg vergoedt de lichamelijke en stoffelijke schade van de tegenpartij. Dit kunnen zowel andere bestuurders als inzittenden, voetgangers of fietsers zijn.

2.    Kleine of mini Omnium 
Dankzij deze waarborg wordt de schade aan uw voertuig vergoed ten gevolge van één van volgende waarborgen:

•    Brand: deze waarborg verzekert u tegen brandschade. Hierbij komen de schade door brand, vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting zonder vlammen, en ook de schade door en de kosten van het blussen in aanmerking.
•    Diefstal: U wordt vergoed voor materiële schade geleden door diefstal of poging tot diefstal van uw wagen.
•    Glasbreuk: deze waarborg dekt u tegen schade aan de voorruit, de zijruiten en de achterruit van de wagen.
•    Natuurkrachten: deze waarborg voorziet een vergoeding voor schade aan de wagen n.a.v. natuurkrachten (hagel, sneeuw, enz.).
•    Aanrijding met dieren: schade veroorzaakt door een aanrijding met dieren is het onderwerp van deze waarborg.

3.    Full Omnium
Een full omnium vergoedt de materiele schade aan uw eigen voertuig ten gevolge van een ongeval in fout of bij vluchtmisdrijf, brand, diefstal, glasbraak, natuurevenementen of vandalisme. Daarnaast kunnen wij er ook naar streven dat u geen vrijstelling dient te betalen bij een ongeval in fout en dat bij een totaal verlies gedurende de eerste jaren van uw contract, u de totale nieuwwaarde van uw voertuig krijgt uitgekeerd.

4.    Waarborgenuitbreidingen

•    Rechtsbijstand
•    Bestuurdersverzekering: Als u als bestuurder in fout bent, beschermt uw BA-verzekering wel de inzittenden maar niet uzelf. U draait dus zelf op voor alle medische kosten, inkomensverlies, …
•    Bijstand bij ongeval of pech
 

Premies:

•    zeer concurrentiële premies en voordelig tariefsysteem op maat
•    interessante kortingen voor vloten
•    super voordelige tarieven voor combinatie auto-moto
•    advies en hulp bij inschrijvingen van voertuigen
•    aantrekkelijke premies voor jonge bestuurders
•    professionele bijstand en snelle behandeling van uw schadedossier door onze eigen schadedienst

FAQ

Er zijn verschillende factoren die een invloed hebben op uw verzekeringspremie voor de waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid.

 • De leeftijd van de bestuurder en rijervaring
 • Het schadeverleden van de gebruikelijke bestuurder
 • Type en vermogen van het voertuig
 • Het gebruik van het voertuig: privé of beroepsgebruik
 • De woonplaats van de gebruikelijke bestuurder

De verzekering BA is de minimale verzekering die je nodig hebt voor je motorrijtuig. Deze waarborg dekt de schade aan derden. Onder derden wordt verstaan de andere personen dan uzelf als bestuurder van het voertuig. Uw passagiers worden dus ook verzekerd voor hun lichamelijke en stoffelijke schade wanneer u een ongeval veroorzaakt.

Zijn niet verzekerd in deze waarborg:

 • de stoffelijke schade aan uw voertuig wanneer u in fout bent
 • de medische kosten en lichamelijke letsels van de bestuurder wanneer deze in fout is
 • diefstal, glasbraak, vandalisme aan uw voertuig
 • schade aan uw voertuig wanneer u slachtoffer bent van een ongeval met vluchtmisdrijf
 • verdedigingskosten wanneer u voor de rechtbank moet verschijnen
 • pechverhelping aan uw voertuig

Wenst u echter een dekking voor deze waarborgen, dan kan u een omniumverzekering, bestuurdersverzekering, een bijstandspolis en een rechtsbijstandsverzekering afsluiten.

Het is belangrijk dat u bij het onderschrijven van een autoverzekering een correct en juist antwoord geeft op de gestelde vragen.
Zo worden vragen gesteld of u in het verleden reeds ongevallen heeft gehad, wie de gebruikelijke bestuurders zijn, of er nog bijkomende bestuurders zijn, of een verzekering reeds werd opgezegd door de verzekeraar…
Het opzettelijk verzwijgen van informatie om bvb een goedkopere premie te bekomen, als verzekeringsfraude aanzien, en de gevolgen zijn niet min. De verzekeraar kan na een ongeval waarbij bewezen wordt dat er opzettelijke feiten werden verzwegen bij het onderschrijven van de verzekering, de totaal uitbetaalde schadevergoeding van de verzekeringsnemer terugeisen. Ook in de loop van uw verzekeringscontract doet u er best aan om aanpassingen door te geven aan uw verzekeraar.

Wanneer u reeds een verzekering heeft lopen via ons kantoor, kunnen we zeer aantrekkelijke premies geven voor jonge bestuurders. Zeker wanneer u reeds een aantal verzekeringen bij ons heeft lopen.

Vrijblijvende offerte!