BA Uitbating en Na Levering

Als uw onderneming aansprakelijk wordt gesteld voor lichamelijke, materiele of onstoffelijke gevolgschade aan derden of aan contractpartijen, dan kunnen de financiële gevolgen voor uw onderneming catastrofaal zijn.

De aansprakelijkheidsverzekering “BA Uitbating en Na Levering” biedt een uitgebreide waaier van dekkingen t.o.v. buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade aan derden. Daarnaast kunt u tevens verschillende nevendekkingen onderschrijven afhankelijk van uw activiteit; objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing, beroepsaansprakelijkheid, bedrijfsleidersaansprakelijkheid.

 1. BA Uitbating

Deze verzekering dekt de buitencontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van uw professionele activiteit voor de schade veroorzaakt:

 • Aan derden tijdens de uitbating
 • Zowel in uw onderneming (aanwezigheid van bezoekers of van leveranciers) als daarbuiten (tijdens bezoeken bij klanten of tijdens werken bij derden) 
 • Door uw personeelsleden, onderaannemers, uitzendkrachten, stagiairs of ook door uw gebouwen en/of machines.

 

Aanvullende dekkingen:

 • Schade aan goederen die toevertrouwd zijn om eraan te werken
 • BA voor onderaannemers
 • Schade veroorzaakt aan gehuurde goederen
 • Aansprakelijkheid voor een diefstal door een werknemer of in de hand gewerkt door zijn nalatigheid

 

 1. BA Na Levering

Deze verzekering dekt uw contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade aan derden veroorzaakt door producten na hun levering of door werken na hun uitvoering. Een absolute MUST aanvulling bij de hoofddekking “BA Uitbating”.

Drie goede redenen om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten:

 • U wil een financieel drama vermijden: Een kleine professionele fout is snel gemaakt en kan al snel grote kosten met zich meebrengen. Ofwel betaalt u de schadeclaim met uw eigen middelen ofwel laat u deze betalen door uw aansprakelijkheidsverzekering en kan u op uw beide oren slapen.
 • U wil een goede relatie met uw contractant behouden: Als u de fout kan rechtzetten en de schade vergoeden is er niets aan de hand. Maar van zodra u in conflict treedt en/of de schadevergoeding niet kan of wil betalen, kan u de klantenbinding wel vergeten.
 • U wil uw vermogen beschermen en u concentreren op uw core business: het uitbouwen van uw beroepsactiviteit brengt uiteraard ook risico’s met zich mee waaraan u liever niet ten onder wilt gaan.