Gewaarborgd Inkomen

Hebt u een idee hoeveel u van de sociale zekerheid krijgt als u morgen niet meer kan gaan werken door ziekte of een ongeval? De eerste maand alvast helemaal niets. Maar ook van de bedragen daarna zal u alvast schrikken: U krijgt als alleenstaande zelfstandige slechts € 1.008,24 * per maand. En als gezinshoofd met gezinslast moet u met € 1.321,68 * rondkomen. Anders gezegd: U kan het zich als zelfstandige niet permitteren van een lange tijd buiten strijd te zijn.

Tenzij u kiest voor een verzekering Gewaarborgd Inkomen dat u een inkomensgarantie biedt in geval van arbeidsongeschiktheid bij ziekte of na een ongeval.  Zo ontvangt u een maandelijkse uitkering van 80% van uw huidig inkomen zolang u afwezig blijft en eventueel tot aan pensioenleeftijd.

Zo kan u er ook voor opteren dankzij de formule “Premieteruggave” dat uw verzekering de premies voor u betaalt zolang u arbeidsongeschikt bent. Zo kunt u uw volledige uitkering gebruiken voor andere uitgaven en u ten volle concentreren op uw herstel.

Hoe werkt het?

Met een maandelijkse premie stelt u uw inkomen veilig voor als u straks door een ongeval of een zware ziekte wordt getroffen. Na een ongeval of ernstige ziekte waardoor u voor een langere periode niet meer kan werken, of zelfs voor de rest van uw beroepsloopbaan, keert deze verzekering u een maandelijkse rente uit. De hoogte van deze uitkering hangt af van uw graad van arbeidsongeschiktheid. Deze berekent men op basis van de fysiologische en/of economische ongeschiktheid.

  • Fysiologische ongeschiktheid houdt alleen rekening met de lichamelijke ongeschiktheid.
  • Economische ongeschiktheid baseert zich op de impact op de uitoefening van uw werk.
    Als een professionele voetballer een voet verliest, weegt dat zwaarder door dan wanneer een tandarts een voet verliest. Hierbij dient men wel altijd rekening te houden met mogelijke professionele heroriënteringen.


U kunt maximaal 80% van uw huidig inkomen verzekeren. U hebt de keuze om deze maandelijks te laten uitkeren volgens een constante rente of door een geïndexeerde rente.

Wilt u de eerste periode van uw arbeidsongeschiktheid nog geen beroep doen op uw gewaarborgd inkomen, dan kan u hiervoor kiezen en een lagere premie betalen. U kiest zelf hoe lang deze eigen risico termijn (=carenstijd), vooraleer de verzekering tussenkomst, mag duren: van 0 tot 365 dagen.

 

Wat met de fiscaliteit?

Uw premies zijn fiscaal aftrekbaar: U mag deze voor 100% aftrekken van uw beroepsinkomsten als werkelijk bewezen beroepskosten.
Uw uitkering wordt minder zwaar belast: Mits uw uitkering geldt als een vervangingsinkomen, wordt deze eventueel belast tegen een lagere aanslagvoet.

 

Mogelijke uitsluitingen?

Afhankelijk van uw verzekeraar zullen bepaalde gevaarlijke sporten en bestaande en wederkerende medische aandoeningen uitgesloten zijn. Het is echter wel mogelijk om deze niet-medische uitsluitingen te verzekeren door het betalen van een bijpremie.

 *RIZIV 2016