Beleggen

Soorten beleggingsverzekeringen

Er zijn verschillende soorten beleggingsverzekeringen.

 • Tak 21: 100% kapitaalgarantie + winstdeelname.
 • Tak 23: Geen kapitaalgarantie, de opbrengst is gekoppeld aan beleggingsfondsen.
 • Tak 26: Flexibel kapitalisatiecontract met vooraf gekend rendement en korte looptijd.
 • Tak 44: Gedeeltelijke kapitaalgarantie door combinatie van Tak 21 en Tak 23.

 

Tak 21

Een Tak 21 beleggingsverzekering is een vastrentende belegging op middellange termijn.

 • Het kapitaal is 100% gewaarborgd.
 • U krijgt een gewaarborgd minimumrendement, eventueel aangevuld met winstdeelname.
 • Beleggen kan zowel éénmalig of periodiek en is ook mogelijk voor kleine bedragen.
 • Er is geen roerende voorheffing indien aan één van de volgende voorwaarden voldaan wordt: het contract moet minimum 8 jaar en 1 dag blijven lopen OF er is een overlijdensdekking van 130% gekoppeld aan het contract en u bent zelf de verzekerde en de begunstigde van het contract.

 

Tak 23

Een Tak 23 beleggingsverzekering is een levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen waarbij uw reserve steeds beschikbaar blijft.

 • De opbrengst is afhankelijk van de prestaties van de onderliggende beleggingsfondsen.
 • Keuze uit een compleet gamma van de beste fondsen voor alle risicoprofielen.
 • Er is geen roerende voorheffing en geen beurstaks verschuldigd.
 • Dagelijkse waardering en rechtstreeks geïnvesteerd in het fonds.
 • Er is geen gewaarborgd kapitaal en er is geen minimumrendement.
 • Beleggen kan zowel éénmalig als periodiek en is ook mogelijk voor kleine bedragen.
 • Bijstortingen zijn altijd mogelijk.

 

Tak 44

Een Tak 44 beleggingsverzekering combineert de voordelen van een Tak 21 met deze van een Tak 23. Een deel van de belegging kan genieten van kapitaalgarantie (Tak 21), het overige deel zal geïnvesteerd worden in beleggingsfondsen zonder kapitaalgarantie (Tak 23) maar met een hogere rendementsverwachting. De bepaling van deze verdeling zal gebeuren aan de hand van uw risicoprofiel.

Door de lage rente is het rendement van een Tak 21 voor vele beleggers onvoldoende geworden. Een Tak 44 is dan de ideale belegging die gemoedsrust kan geven.

Het grootste voordeel is ongetwijfeld de flexibiliteit gedurende de looptijd van uw belegging. Hierdoor kan u reeds behaalde winsten veiligstellen of uw risico's wijzigen in functie van nieuwe marktomstandigheden.

 

Tak 26

Een Tak 26 is een kapitalisatiecontract op korte termijn:

 • Geen premietaks.
 • Het kapitaal is 100% gewaarborgd.
 • U krijgt een vooraf bepaald rendement, mogelijk aangevuld met winstdeelname.
 • Variabele looptijd
 • Beschikbaar voor vennootschappen en verenigingen, alsook voor particulieren.
 • Er is geen verzekerd risico, geen verzekerde en geen begunstigde in het contract.
 • Roerende voorheffing op de verkregen rente, te verrekenen met vennootschapsbelasting.

 

Een Tak 26 kapitalisatiecontract wordt vaak een verbeterde kasbon genoemd. Het verschil bevindt zich op vlak van de mogelijke winstdeelname en de liquiditeit van het geld. De meeste Tak 26 contracten hebben een flexibele kostenstructuur, waardoor het geld vrij beschikbaar is. Dit is vooral voor vennootschappen en verenigingen belangrijk. De intresten van een Tak 26 worden gekapitaliseerd waardoor ze het jaar nadien ook meer intresten opbrengen.

Omdat de premietaks op Tak 21 en Tak 23 producten voor vennootschappen en verenigingen 4,4% bedraagt, wordt een Tak 26 – waar die belasting niet geldt - voor hen erg interessant. Een Tak 26 is onderworpen aan roerende voorheffing, dewelke u in mindering kan brengen van de te betalen vennootschapsbelasting.