Bijstand

Waarom heb ik een Bijstandsverzekering nodig?
Dankzij deze verzekering kunt u 24 op 24, 365 op 365 dagen per jaar beroep doen op bijstand wanneer u onderweg bent met uw wagen. Voor bijna alle scenario’s voor uzelf, uw passagiers of uw voertuig, geniet u bescherming. Zo kunt u met een gerust gemoed de baan op.

Waarvoor geniet u bescherming?
Een Bijstandsverzekering verleent tussenkomst voor de medische en hospitalisatiekosten ten gevolge van een ongeval of ziekte tijdens uw verblijf in het buitenland. Daarnaast gaat u ook geholpen worden met de organisatie van alle praktische problemen die kunnen voortvloeien uit een ziekte of ongeval: repatriëring, heen – en terugreis van een familielid, begeleide terugkeer van de kinderen, extra hotelkosten, juridische of technische bijstand na een ongeval en ga zo maar door. Let op: de maximale tussenkomsten verschillen sterk van maatschappij tot maatschappij. Vooraleer u de baan opgaat, kan u best even op ons kantoor informeren welke voorwaarden het beste bij u passen.

U kiest de gepaste formule.
Afhankelijk van uw behoeften kunnen wij u een aantal formules aanbieden. Deze kunnen bovendien ook uitgebreid worden met personen- en woninghulp zodat u bijvoorbeeld bij verlies van de sleutel van uw huis, beroep kan doen op een slotenmaker.  De 2 basis formules zijn de volgende:

  • Bijstand Binnenland
    Geldig in gans België, pechverhelping vanaf u thuis of na een ongeval, dus ook indien uw wagen met een lege accu voor uw deur geparkeerd staat. U hebt recht op een vervangwagen indien uw voertuig niet meteen kan worden hersteld en u wordt samen met uw inzittenden naar huis gebracht.
     
  •  Bijstand Binnen- en Buitenland
    • Een wereldwijde dekking ten gevolge van een ziekte, ongeval of overlijden.
    • Het verzekerde voertuig wordt verzekerd in alle landen, voor zover er geen expliciete uitsluiting is in uw polisvoorwaarden.