Rechtsbijstand

De toegang tot het recht is niet gemakkelijk, niet alleen omdat een gerechtelijke procedure ingewikkeld en lang is, maar ook omdat er hoge kosten aan verbonden zijn (advocaat, deskundige, deurwaarder, gerechtskosten, …) en de afloop ervan onzeker is. U bent in uw recht maar u wilt u gewonnen geven uit vrees voor de kosten van de vordering en de hele administratieve rompslomp of omdat u niet weet tot wie u zich moet richten.

Geen nood! Wij staan u graag bij in al uw juridische geschillen via onze rechtsbijstandverzekering.

Dit geeft u recht op juridisch advies, bijstand om uw geschil minnelijk te regelen of, mocht een procedure voor een rechtbank noodzakelijk blijken, een vergoeding van de kosten en honoraria van uw advocaat alsook van de gerechtskosten.

Enkele voordelen van een onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar:
 

1. U hebt een geschil met uw eigen verzekeraar?
Uw polis kan een waarborg rechtsbijstand bevatten die u recht geeft op een gratis advocaat bij een geschil. Dit verloopt zonder problemen zolang de tegenpartij is verzekerd via een andere verzekeraar. Volgens uw polis hebt u recht op een gratis advocaat, die betaald wordt door de verzekeringsmaatschappij.

Maar wat zou u doen indien uw eigen verzekeraar uw tegenpartij wordt en u het niet kan vinden met het expertiseverslag, de schade begroting of de aansprakelijkheidsvraag? In welke mate mag u ervan uitgaan dat uw advocaat écht onafhankelijk is en alleen uw eigenste belangen verdedigd? Het is tenslotte uw verzekeraar die hier ook tegenpartij is die hem betaald …

2. Heeft u recht op voldoende tussenkomst?
Via een traditionele dekking rechtsbijstand in de meeste auto- brand of aansprakelijkheidsverzekeringen heeft u recht op een minimale tussenkomst. Hierdoor heeft u recht op een advocaat maar van zodra de kosten beginnen op te lopen, zullen deze voor eigen rekening zijn. In een uitgebreid dossier is dit onaanvaardbaar.

3. Hoe zit het met uw andere conflicten?
Heel wat juridische geschillen doen zich voor buiten de context van een specifieke polis: strafzaken, contractuele geschillen, geschillen omtrent belastingen, fiscale en administratieve geschillen, geschillen omtrent arbeidscontracten, … Deze geschillen vereisen kennis van een gespecialiseerde advocaat maar zijn helaas ook zeer duur.  

4. Hoe kan u een akkoord verwezenlijken zonder rechtbank?
Dankzij uw rechtsbijstandsverzekering kan u beroep doen op  pre-juridische bijstand. Een team van gespecialiseerde juristen staat u bij om een minnelijke expertise te regelen, documenten te vertalen of een geschil in der minne af te sluiten. Zo vermijd u een vermoeiende gerechtelijke procedure maar ook hier kunnen de kosten al snel hoog oplopen.
 

Conclusie 
Bij uw schadegeval of juridisch geschil willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn maar helaas zijn wij geen advocatenkantoor. Vandaar dat wij graag samenwerken met een kwalitatieve  rechtsbijstandsverzekeraar die uw juridisch dossier ter harte neemt en waarbij u tevens de keuze heeft om eventueel zelf uw persoonlijke advocaat aan te stellen.