Individuele Pensioentoezegging

Dankzij een contract Individuele Pensioentoezegging of IPT kan een onderneming aan elke bezoldigde zelfstandige bedrijfsleider een extralegaal pensioen toekennen. Het is uw vennootschap die premies stort voor uw eigen persoonlijk aanvullend pensioen. Op die manier is dit een win-win situatie voor zowel uw vennootschap als voor uzelf.

U kan volledig zelf bepalen hoeveel premies u wenst te betalen. Alleen dient u rekening te houden met de 80%-regel die stelt dat uw totale pensioen niet meer mag bedragen dan 80% van uw laatste brutojaarloon. Hier komt enig rekenwerk aan te pas maar wij helpen u hier graag mee verder.

Wie kan de polis afsluiten?

Elke bezoldigde zelfstandige bedrijfsleider van een vennootschap.
 

Uw persoonlijke voordelen:

  • U bouwt een ruim aanvullend pensioen op voor later, en uw vennootschap betaalt de premie voor u.
  • U bent rechtstreekse begunstigde: het opgebouwde pensioenkapitaal zal altijd integraal  aan u persoonlijk toekomen. Zelf na een faillissement, overname, ...
  • U kan uw verloren jaren inhalen: Afhankelijk van uw loopbaan kan u de jaren dat u niet gespaard hebt meteen in één trek inhalen.
  • ​Aantrekkelijke rendementen met nog mogelijke winstdeelnames erbovenop.
  • Aanvullende waarborgen op maat in geval van overlijden en/of arbeidsongeschiktheid.
  • Nuttig instrument voor vastgoed financieringen:
    U probeert zo weinig mogelijk loon op te nemen uit uw vennootschap maar bij een hypothecair krediet stuit u op beperkingen. Dankzij uw IPT contract heeft u de mogelijkheid hieruit een voorschot op te nemen of dit contract in pand te geven voor het financieren van uw vastgoed project. 
  • Zeer fiscaal gunstig regime op het einde van de rit: Afhankelijk van uw leeftijd betaalt u een zeer beperkt percentage belasting op uw eindkapitaal.

 

Voordeel voor uw bedrijf:

Een aanzienlijke belastingvermindering: De premies zijn 100% fiscaal aftrekbaar als beroepskosten.
 

 

 

Verhoging bezoldiging

Dividenduitkering (30%)

IPT uitkering op 60 j.
[20% eindbelasting]

IPT uitkering op 65 j.
[10% eindbelasting]

Liquidatiereserve
[10% eindbelasting]

Brutojaarkost vennootschap

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Sociale bijdrage (21%)

- 210,00

-

-

-

-

Personenbelasting (50% x 1.07 x 0.97)

- 409,97

-

-

-

-

Vennootschapsbelasting (33.99%)

-

- 339,90

-

-

- 339,90

Roerende Voorheffing 

-

- 198,03

-

-

- 66,01

Premietaks (4.4%)

-

-

- 42,15

- 42,15

-

Netto te beleggen

380,03

462,07

957,85

957,85

594,09

Belegging aan 2.5% op 15 jaar of IPT

7.376,00

9.161,00

17.176,10

17.176,10

11.540,00

Sociale bijdragen IPT (5.55%)

-

-

- 953,27

- 953,27

-

Personenbelasting (20% of 10% x 1.07)

-

-

- 3.471,69

- 1.735,84

-

Netto kapitaal voor bedrijfsleider:

7.376,00

8.962,00

12.751,14

14.486,99

11.540,00

Procentuele winst t.o.v. loonsverhoging:

 

21,50%

72,87%

96,41%

56,45%

 

- Voor de sociale bijdrage, excl. gem. beheerskosten, is men uitgegaan van een huidig maximumloon van € 57.415,67. Bij een hogere bezoldiging zal het tarief zakken naar 14.16% en uiteindelijk 0% voor de bezoldiging boven de € 84.612,53. (aj. 2018)
- Bij alle beleggingen is men uitgegaan van een instapkost van 2%.
- Bij de personenbelasting is men uitgegaan van het hoogste tarief van 50% dat van toepassing is op een inkomen vanaf € 38.830 (aj. 2018) en heeft men eveneens rekening gehouden met een gemeentebelasting van 7% en een forfaitaire aftrek voor beroepskosten van 3%.
- Sociale bijdragen IPT bestaan uit 2% solidariteitsbijdrage en 3.55% Riziv-bijdrage.
- Bij uitkering van de liquidatiereserve nadat deze 5 jaar onaangeroerd geweest, maar voor effectieve pensionering, zal de dividenduitkering van deze reserve belast worden aan een extra 5% roerende voorheffing.