Alle Risico’s Elektronica

U weet ook dat het niet elke dag gebeurt dat bedrijfsgebouwen, fabriekshallen, productie-eenheden of magazijnen in vlammen opgaan of ontploffen ten gevolge van een gaslek. Maar er zijn echter tal van andere onvoorziene gebeurtenissen die ook veel hinderlijke materiële schade kunnen aanrichten aan uw onderneming. Computers, tablets, software, data, enz. zijn tegenwoordig onmisbaar geworden voor uw onderneming. Verzeker daarom uw elektrisch en elektronisch bureaumateriaal tegen de belangrijkste materiële schade.

De polis “alle risico’s elektronica” is een goede aanvulling op uw brandpolis. Aangezien de brandpolis voor vele schadegevallen reeds een dekking biedt, maar niet alle schade dekt die zich aan uw elektronische apparaten kan voordoen.

Wat is er verzekerd?

De polis “alle risico elektronica” dekt alle accidentele materiële schade aan allerlei elektrische en elektronische toestellen (bureaumaterieel, labomaterieel, medisch materieel…).
Het verschil met de klassieke brand- en diefstalpolis is dat de waarborgen in de “alle risico elektronica” polis veel uitgebreider zijn. Door deze polis af te sluiten heeft u een optimale bescherming van uw informaticapark.


Voordelen van de “alle risico’s elektronica” polis:

 • Een blanket cover dekking: het informaticamaterieel en het elektronisch bureaumaterieel wordt in zijn geheel verzekerd, zonder dat er een gedetailleerde inventaris wordt opgesteld.
 • Vast materieel (dat technisch niet draagbaar is) is automatisch gedekt tijdens het toevallige transport ervan van de ene bedrijfsvestiging naar de andere, van de bedrijfsvestiging naar de woonplaats van een werknemer van de vennootschap of van de bedrijfsvestiging naar de herstelfirma.
 • De vergoeding is gebaseerd op de nieuwvervangingswaarde van materieel dat identiek is aan het beschadigde materieel of, als dat niet meer te verkrijgen is, van het model dat het beschadigde materieel vervangt.
 • De vergoeding omvat eveneens de kosten voor werk buiten de normale arbeidstijden, voor snelvervoer van vervangingsstukken en voor het beroep op technici uit het buitenland.

 

Enkele voorbeelden van schadeoorzaken:

 • Een fotokopieertoestel wordt beschadigd door water
 • Een werknemer laat zijn kop koffie vallen op de computer
 • Bepaalde klantgegevens gaan door een software crash of door een virus verloren

 

Enkele voorbeelden van vergoede kosten:

 • De vervanging van het materieel
 • De wedersamenstelling van de informatie
 • De bijkomende uitbatingskosten
 • De kosten van de debetstand
 • De procedure- en de expertkosten in geval van een daad van kwaadwilligheid