Laatste Nieuws berichten

 

Voortaan weet u altijd wie syndicus is

Door de nieuwe inschrijvingsplicht kan u sinds 1 april altijd nagaan wie instaat voor het beheer van een appartementsgebouw, ook al woont u er niet zelf.

De syndicus staat in voor het dagelijkse beheer van de gemene delen - de zogenaamde mede-eigendom - zoals daken, liften, traphallen… in een appartementsgebouw. Zo moet hij bijvoorbeeld een aannemer inschakelen voor dringende herstellingen, de poetsbeurten voor de gemeenschappelijke ruimtes regelen, in kaart brengen welke werken op langere termijn noodzakelijk zijn en de tegoeden van de mede-eigenaars beheren.

Tienjarige aansprakelijkheid

Wanneer begint de tienjarige aansprakelijkheid?

De tienjarige aansprakelijkheid en de gebreken waarop die precies van toepassing is, zijn over het algemeen goed gekend, in tegenstelling tot het exacte startpunt van die termijn. De algemene stelling is dat die begint bij de oplevering van de werken. De vraag is dan of dit de voorlopige of de definitieve oplevering betreft. Dit artikel formuleert hier een antwoord op.

Pagina's