Impact van Covid-19 op uw VAPZ contract

Goed nieuws voor pensioenopbouw voor zelfstandigen!
 

Covid-19 betalingsuitstel (naar 2021) van voorlopige sociale bijdragen 2020 (naar 2021) heeft geen gevolgen voor de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premie in 2020

 

Eergisteren werd een administratieve Circulaire gepubliceerd waarin een éénmalige administratieve tolerantie werd ingeschreven voor de fiscale aftrekbaarheid van de in inkomstenjaar 2020 betaalde VAPZ-premie in hoofde van de zelfstandigen die gebruik hebben gemaakt van het betalingsuitstel (naar 2021) van de voorlopige sociale bijdragen die betrekking hebben op 2020.

 

Dit betekent concreet dat zelfstandigen die gebruik hebben gemaakt van de Covid-19- steunmaatregel waarbij hen uitstel van betaling werd toegekend voor wat betreft de voor 2020 verschuldigde voorlopige sociale bijdragen, geen negatieve gevolgen zullen ondervinden voor de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-bijdragen in inkomstenjaar 2020.

 

Om de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premies (betaald in 2021) voor het inkomstenjaar 2021 te verkrijgen, zal de zelfstandige zowel de sociale bijdragen 2021 als de uitgestelde bijdragen 2020 moeten betalen.
Een eventuele niet-betaling van deze bijdragen in 2021 zal ertoe leiden dat de in 2021 betaalde VAPZ-premies niet fiscaal aftrekbaar zullen zijn, maar zal geen gevolgen hebben voor de toegestane aftrek van de in 2020 afgetrokken VAPZ-premies.

Share this post