Groene kaart verliest weldra zijn kleur

De internationale motorrijtuigverzekeringskaart (of beter “de groene kaart”) zal weldra zijn groene kleur niet meer hebben.

Er kondigt zich immers een significante wijziging aan in het groene kaarten verhaal, weliswaar stapsgewijs.

Vanaf 1 juli 2020 zal de verzekeringskaart uitgegeven worden onder de vorm van "zwarte letters op witte achtergrond".
Daarnaast kan deze ook overgemaakt worden per elektronische drager.

Tot en met 31 december 2021 zullen er gelijktijdig verzekeringskaarten op groene achtergrond en op een witte achtergrond circuleren en geldig zijn.

Wij zorgen er in elk geval voor dat u over de juiste versie beschikt.

Share this post